Het belang van spel Copy

Er zijn verschillende redenen om ook in de middenbouw aan de slag te gaan met thematisch werken. Een belangrijke reden voor groep 3 is om de overgang van kleuters naar schoolkind te verkleinen. Maar ook in groep 4 kan het hoekenwerk heel zinvol zijn, de lesstof wordt zo op een andere manier geoefend.

Het hoekenwerk is een belangrijk deel van het thematisch werken. Elke middag (maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag) besteed je hier minimaal een uur de tijd aan. Tijdens dit uur wordt de themahoek verder uitgediept en wordt er ook gewerkt in de andere hoeken.

Misschien heb je wel twijfels of vinden je collega’s hoekenwerk geen goed plan. Kost dit niet te veel onderwijstijd? Spelen is toch geen leren? En krijg je dan wel de methodes uit? Hoe ga ik dit überhaupt organiseren?

Play isn’t a luxury. It’s a necessity

Wat we ons als leerkrachten meer moeten realiseren is dat spel echt heel belangrijk is, het is de basis! Spel zorgt ervoor dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en dat ze tot leren komen. Kinderen spelen heel hun leven al voordat ze op school komen, het is veilig en iets bekends. Door spel leren ze creatief te zijn, hun fantasie te gebruiken, allerlei sociale vaardigheden, wordt hun mondelinge taalontwikkeling gestimuleerd en komen ze erachter dat je taal-, schrijf- en rekenvaardigheden op een heel functionele manier kunt inzetten. Spelen en leren zijn dus zeker met elkaar verbonden!

En de methodes?

Uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat je de einddoelen van SLO haalt en gaat het er niet perse om dat je de methode aan het eind van het jaar hebt uitgewerkt. Er zijn meerdere manieren om de doelen te halen, jij als leerkracht (uiteraard in overleg met de directie e.a.) bepaalt hoe je dit doet.

Een voorbeeld: er zijn scholen die in groep 3/4 verkeer op het rooster hebben staan. Maar hoe kinderen zich moeten gedragen in het verkeer leren ze niet uit boeken, maar door het te doen en ervaren. Je kunt dus veel beter een periode van zes weken rondom het thema verkeer plannen. Het is dan veel logischer om over de fiets te werken, om te leren hoe je veilig moet oversteken, wat voorrangsregels zijn etc. Probeer het dus zoveel mogelijk te clusteren, dit geldt ook voor de wereldoriëntatievakken in groep 4. Je kunt beter een bepaalde periode over hetzelfde onderwerp werken en echt de verdieping zoeken, dan dat je continu schakelt tussen verschillende onderwerpen.

©Juv_
fiets-3
fiets-2

Soorten spel

Maar moet ik dan de kinderen, net als kleuters, gewoon in de huishoek of bouwhoek laten spelen? Ja en nee; kinderen mogen spelen, maar je kunt hier best bepaalde eisen aan stellen of zelfs doelen aan koppelen. Veel kinderen vinden het juist fijn om een gerichte opdracht te krijgen.

Ik verdeel het hoekenwerk in drie soorten spel. Door deze drie categorieën aan te houden heb je automatisch al een divers aanbod. Mogelijke hoeken zijn bijvoorbeeld: themahoek, verteltafel, speeltafel, creahoek, bouwhoek, computer en bordspellen.

Hoe je dit vervolgens in de klas organiseert kun je in de volgende les lezen.

Fantasie- en rollenspel

Kinderen spelen ‘echte situaties’ na. In de klas wordt bijvoorbeeld een bloemenwinkel gebouwd. De kinderen verplaatsen zich in de rol van verkoper of koper.

Constructiespel

De kinderen ontwerpen en maken iets om mee te spelen of om te gebruiken in hun spel. Dit kan een bouwwerk zijn, maar ook een achterwand voor de verteltafel of een walkie talkie voor de rol van politieagent in de themahoek

Regelspel

Kinderen doen activiteiten waarbij regels gelden. Ze oefenen sociale vaardigheden als op je beurt wachten en samenwerken. Maar ook het empatisch vermogen wordt getraind. Wat doe je als je een spel hebt gewonnen? Hoe voelt het om te verliezen?

×
×

Winkelwagen