Introductie e-cursus

Het spelenderwijs leren is echt een hot item in onderwijsland. In veel Facebookgroepen wordt erover gesproken en er zijn diverse cursussen rondom dit onderwerp te volgen. Een goed teken dat steeds meer leerkrachten het spelenderwijs leren willen doortrekken naar de middenbouw om zo de overgang van kleuter naar schoolkind te verkleinen. Het welbevinden is namelijk van belang om goed tot leren te kunnen komen. 

Veel groepen werken al, net als bij de kleuters, met thema’s. De knutsel-, teken- en muziek- lessen worden aangepast op het thema, de kinderen mogen ’s middags in de hoeken spelen en na de reken- en/of taalles automatiseerspelletjes doen. Misschien doe jij dit ook al wel. 

Veel kinderen vinden dit heerlijk; ze kunnen lekker spelen en hun energie beter kwijt. Toch denk ik dat we het werken met thema’s nog veel meer kunnen uitdiepen. Op dit moment zie ik vooral dat de leerkrachten het meeste werk doen. Zij bedenken de thema’s, bedenken de creatieve activiteiten en richten de hoeken in. Eigenlijk doet de leerkracht het werk en genieten de kinderen van het resultaat. 

Zou het niet mooi zijn om nog een stap verder te gaan?

Samen met de kinderen een periode rondom een thema werken dat de kinderen echt interessant vinden. Ze vanuit betrokken- en nieuwsgierigheid leren hoe ze antwoorden op hun vragen kunnen vinden en samen situaties uit de wereld om hen heen nabootsen?

In deze e-cursus leer je hoe je een thema met betekenisvolle activiteiten kan opzetten. Denk aan lees- en schrijfactiviteiten, maar ook het voeren van gesprekken, onderzoek doen en rollenspel. Het inrichten van het thema doe je samen met de kinderen en jij al leerkracht bewaakt het proces. Komen de juiste doelen aan bod? Hoe kan ik hier meer verdieping aan geven? 

Kennis van de leerlijnen
Wanneer je minder methode-afhankelijk wil leren is het van groot belang om kennis te hebben van de leerlijnen. Je wil immers de kostbare onderwijstijd wel effectief gebruiken. Elke keer moet je bij jezelf weer nagaan waarom je een bepaalde activiteit aanbied; welk doel zit erachter?

Hoe beter je de leerlijnen in de vingers hebt hoe meer je de methode durft los te laten. Het is trouwens echt niet nodig om deze helemaal aan de kant te schuiven.

Is het thematisch werken echt nieuw voor je dan zou ik rustig beginnen. Volg in de ochtend gewoon de methodes en gebruik de middagen voor het thematisch werken. De vakken muziek, verkeer, tekenen en knutselen vervang je door thematijd.

Vervolgens kan je (zeker in de eerste helft van groep 3) het rekenonderwijs spelenderwijs gaan vormgeven. Nadat de kinderen M3 (na de kerstvakantie) hebben gehaald kan je ook heel goed de leesmethode wat meer los laten.

De doelen voor taal en rekenen vind je in de methode, maar kan je ook op internet vinden.

×
×

Winkelwagen